İç Mekan Çiçekleri

İç mekan bitkileri, yapay olarak oluşturulmuş mekanlarda doğal elemanlardan izler taşır. Dekorasyonun tamamlayıcı unsurları olarak görev yapar. Modern teknolojinin yarattığı yapaylık arasında, yaşayan ve doğadan yansımayı taşıyan bitkiler, iç mekan organizasyonunda önemli yer tutar.

Dış Mekan Çiçekleri

Dış Mekan Süs Bitkileri: Dış mekanda peyzaj uygulamalarında kullanılmak üzere üretilip pazarlanan tür ve çeşitleri içermekte olup, süs ağaç ve çalıları, mevsimlik ve çok yıllık çiçekler, yer örtücü olarak kullanılan türler ve süs çimleri bu sınıf içinde değerlendirilir.

Mevsimsel Çiçekler

Mevsimlik çiçekler, çiçekli olduğu dönemde kullanım alanında
yer alan ve çiçekleri geçtikte sonra sökülerek alandan
uzaklaştırılan bitkilerdir. Daha çok tek yıllık ya da iki yıllık
türler mevsimlik çiçek olarak kullanılmaktadır.

Son Yazılarımız